2005/Aug/29

มาอัพเพราะไฟที่รุมเร้าในดวงจิตด้วยความอิจฉา

ขอโทษที่วันนี้ไม่มีรูปฝรั่งเศสมานะคะ

มันเป็นการระบายอารมณ์ของวาวล้วนๆ

เพราะอะไรน่ะเหรอ...

ก็เพราะคนคนนี้ไง

โอยอยาก

กรี๊ด!!!!!!

เพราะคนๆนี้มาเมืองไทย>0<

แม่นแล้ว ดงวอนที่รักมาเมืองไทย!!!

และมีหญิงสาวผู้โชคดี(ที่ไม่ใช่วาว)

ได้ถ่ายรูปกับดงวอนด้วย

.......

...

อ๊ากกกกกก

ใครมีไทม์ แมชชีนไหม

ขอย้อนไปวันที่17หน่อย...

ถ้าวันนั้นวาวไปสยามตามคำชวนของเพื่อน

ไม่กลับบ้านก่อน ก็อาจได้เจอดงวอนโฮT0T

สยาม!!!

สยาม!!!

สยาม!!!

มันห่างไปแค่ไม่กี่สถานีรถไฟฟ้า เองนะ

ทำม๊าย ทำไมวันนั้นถึงไม่นึกไปวาวเอ๊ย

น่าแค้นใจตัวเอง ฮือ...อยากเจอดงวอน

แง๊ๆๆๆๆๆ

และนี่คือหญิงสาวผู้โชคดีกับดงวอน

ถ่ายที่หน้าร้านเกี๊ยวกุ้ง

(วาวก็ไปกินออกบ่อยทำไมไม่เจอดงวอนบ้างอ่ะTT)

http://www.jamsai.com/webboard/show.asp?id=7901

.........

.....

อิจฉา ตาร้อนผ่าว อ๊ากกกกกก!!!

ไม่ไหวแล้วต้องเอาน้ำมาดับก่อนที่ไฟจะลามเผาบ้าน...

ปล่อยไปละกัน ถ้ามาคราวหน้า

จะไม่ยอมพลาดเลยเอ้า!!!

จบเรื่องดงวอนมาต่อที่เรื่องความงาม

ฮึ่ม! ใครมาหาว่าวาวพูดเรื่องแบบนี้ไม่เป็น

ไม่จริงๆ ผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามบ้างเป็นธรรมดา

ถึงแม้วาวจะปล่อยๆมันไปบ้างก็ตามทีเหอะ

วันนี้แวะเดอะมอลล์บางกะปิ

เลยเข้าร้านthefaceshopเสียหน่อย

ลองดู...

พอดีว่าเห็นตั้งแต่เค้าเปิดร้านวันแรก

แต่ก็ได้แค่เมียงๆมองๆวันนี้เลยลองเข้าไป

ละลายทรัพย์เหอๆ^^!

ร้านนี้เป็นเครื่องสำอางแนวธรรมชาติจากเกาหลี

แน่ะ! แอบมีเสียงบ่นลอยมาตามลมอีกแล้ว

"ยัยวาวเอะอะ อะไรๆก็เกาหลี"

ช้าก่อนท่านทั้งหลาย

เนื่องด้วยเรื่องเครื่องสะอางค์โฉมเนี่ย

ก็ต้องยกให้พี่กิมจิเค้าหน่อยล่ะท่าน

ก็เค้ามีชื่อเสียงทางด้านนี้น่ะสิ เหอๆ

อีกอย่างที่ประกันได้เป็นอย่างดีคือ

ผู้หญิงเกาหลีถ้าไม่แต่งหน้าสวยเด้ง

เขาจะไม่ออกจากบ้านนะเคอะ

(ส่วนบ้านเราถ้าหากแต่งมากไปล่ะก็

งิ้วหลงโรงนะคะคุณๆทั้งหลาย)

ดังนั้นวันนี้ยัยวาวก็เลยได้ของกลับมา^0^

พร้อมกับเงินที่โบยบินไปT_T

อย่างแรกเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคือเจ้านี่

มันเป็นพวกขัดผิวอ่ามีผงไข่มุกด้วย

พี่ที่ร้านเค้าแนะนำว่าคนนิยมมาก ลองดูๆ

ต่อมาเป็นพัฟแป้ง เนื้อมันนวลละเอียดดี

แล้วก็มีประกายวิ้งๆด้วย ทาแล้วผิวดูสว่าง

เห็นสาวเกาหลีแล้วไม่นึกสงสัยเลยว่าทำไม

หน้าเขาถึงได้เป็นแบบนั้น ก็ดูเครื่องสำอางจิ

วิ้งจริงๆอ่ะ

สุดท้ายเป็นกลอสสีชมพู ทาแล้วมันวาวเป็นประกายดี

คือวาวเป็นโรคจิตกับพวกลิปกลอสจริงๆนะ

เห็นเป็นไม่ได้...อยากใช้ สีมันสวย

ทั้งที่ตอนนี้มีติดกระเป๋าอยู่2อันแล้ว

ของBody shopกะBloom

แต่ก็เก็บเจ้านี่มาอีกจนได้ เฮ้อ...

จริงๆเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้า

ทุกเช้าก็แค่พัฟโปะ1ที ลิปกลอสอีกนิดก็โอเค

แล้วก็ไม่ชอบพวกเครื่องบำรุงผิวที่เป็นขั้นตอนยุ่งยาก

แต่ด้วยมะม๊าค่อนข้างรักสวยรักงามมากว่าลูกสาว

เลยคะยั้นคะยอแกมบังคับ

ให้วาวดูแลสภาพ(โทรมๆ)ของตัวเอง

จนสุดท้ายจากตอนนี้ก็เริ่มชินกะพวกนี้แว้ว

แต่ถ้าจะให้ไปนั่งแต่งหน้าทาปาก ดัดขนตางอนเช้ง

คงทำไม่ได้เหอๆ เพราะงั้นก็จงอยู่เป็น

กึ่งคน กึ่งผีดิบต่อไปเช่นนี้หุหุ

(เอารูปโซลกิมาเป็นแรงบันดาลใจ)

สุดท้ายแด่ดงวอนT0T

เพลงนี้รีเทิร์น

Go Baek - Lee Soo Hoon

จาก Temptation of The Wolf


Comment

Comment:

Tweet


comment5, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â íèæíåâàðòîâñêå, çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ â ïèòåðå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî ìàõà÷êàëå,
#52 by Sqjuavxs (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:31,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ïåòåðáóðã, ðîñòîâ èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èç àâñòðàëèè, çíàêîìñòâà æåíñêèå òàéíû,
#51 by Coslotpi (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:09,
comment3, çíàêîìñòâî ñ ýìî ãååì, çíàêîìñòâà ãîðîä ïîõâèñòíåâî, çíàêîìñòâà â ïîòàâå,
#50 by Yedrdyib (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:46,
comment1, çíàêîìñòâà ñ êðàñèâàìè äåâêàìè, ìîñêîâñêîå çíàêîìñòâî áðà÷íîå àãåíòñòâî, æåíùèíû çà 40 ñåêñ çíàêîìñòâà,
#49 by Vmwjivmg (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:35,
comment5, çíàêîìñòâà ñ îáíàæîííûìè äåâóøêàìè, áäñì çíàêîìñòâî ðîñòîâ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëûñüâà,
#48 by Mpubllkr (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:23,
comment4, çíàêîìñòâà ñ â åêàòåðèíáóðãå, èíòèì çíàêîìñòâà òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäú, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ïðåçåðâàòèâ ìîñêâà,
#47 by Shndkenz (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:00,
comment1, èíòèì ñàéò àí, çíàêîìñòâî ïàðè, çíàêîìñòâà îðåõîâî-çóåâî,
#46 by Phaqxwye (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:49,
comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâûì, çíàêîìñòâî èðêóòñê âèçèò, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ èíòèì æèòîìèð, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëû îìñêà,
#45 by Kebrrfew (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:38,
comment2, ñàéòû èíòèìçíàêîìñòâ â áåëàðóñè, çíàêîìñòâà ìàëååâêà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãóëüêåâè÷è,
#44 by Qfljxuvo (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:26,
comment4, çíàêîìñòâà ýìî â àñòðàõàíå, çíàêîìñòâà îò 45 55, çíàêîìñòâî ëåñáè ïîæèëûõ íàáåðåæíûå ÷åëíû,
#43 by Fdogbadt (93.174.93.154)